Makikita sa mga Pilipino ang pagkahilig sa pagtula. Madalas ang Filipino Tula ang iyong maririnig maski sa pinakaordinarying Pilipino na makikita mo. Nilalaman nito ang saloobin, mga pagpapahayag ng nararamdam, at mga ideya sa bagay bagay. Ginagamitan ng mga Pilipino ang kanilang pagtula ng magagadang salita na tumutugma ayon sa bilang o haba ng isang linya.

Para sa karagdagan inpormasyon bumisita sa http://www.filipinotula.org/.

Advertisements