Tayo ay sumusulat sa makabagong panahon ng sanaysay gamit ang Blog. Madaming paraan sa pagsulat nito, maari ang taong nagsusulat ay gumamit ng promal o di-pormal na paraan ng pagsulat. Naglalaman ito ng pagtalakay sa mga kaisipan o karanasan na nais ibahagi ng sumulat nito. Bukod sa malawak na ideya na maaring talakayain diyo, ito ay ginagamitan ng pormat sa pagsusulat upang mailathala ng husto ang nilalaman ng Sanaysay.

Para sa karagdagan inpormasyon bumisita sa http://www.sanaysay.org/.

Advertisements