Madami sa mga Lider ng lipunan ang nagbibigay talumpati sa iba’t ibang bagay. Madalas gamitin ito sa pangangampanya, sa mga assembliya ng ahensya ng Gobyerno, pagtitipon sa mga Institusyun at Organisasyon. Talumpati, anu nga ba ang sikreto sa pagbibigay ng maganda at mabisang talumpati?

Para sa karagdagan inpormasyon bumisita sa http://www.talumpati.org.

Advertisements